Skribenter

Nedan kan du bekanta dig med våra skribenter. Agenda har inte fastanställda forskare utan våra utredningar och rapporter görs tillsammans med ledande sakkunniga inom olika temaområden. Detta ger oss flexibilitet och möjlighet att effektivt agera inom många olika kunskapsområden, även med kort varsel.

Skribent Guy Ahonen
Guy Ahonen, professor emeritus i personalekonomi. Han har verkat som forskningsprofessor och direktör vid Arbetshälsoinstitutet....
Jens Berg har under de senaste 20 åren gjort det mesta inom finlandssvensk journalistik. Han har jobbat som redaktör, skribent, producent och programl...
Venla Berg är psykologie doktor och ledande forskare vid Institutet för befolkningsforskning hos Befolkningsförbundet. Hon har specialiserat sig på fo...
Ingrid är forskare vid Svenska social- och kommunalhögskolan, författare och konstnär. Hon forskar i välmående på arbetsplatsen, hållbara karriärmodel...
Jeanette är journalist och författare. Hon arbetar deltid som reporter på Hufvudstadsbladet och frilansar för bland annat finska Yles dokumentär- och ...
Erika Ehrnrooth var vd på bemannings- och rekryteringsföretaget Eilakaisla när texten skrevs. Nu är hon COO i Finland för Nordic Choice Hotels. Åsikte...
Anna K. Forsman är doktor i folkhälsovetenskaper och docent med inriktning psykisk hälsa under livsloppet. Forsman är akademilektor vid utbildningslin...
Folktingssekreterare och leder Svenska Finlands folkting sedan 2020. Gestrin är tidigare riksdagsledamot, och satt i riksdagen åren 2000 – 2015....
Axel Hagelstam är direktör för Försörjningsberedskapscentralens planerings- och analysavdelning. Åsikter och synvinklar presenterade i texten är skrib...
Linnéa Henriksson är politices licentiat och undervisar och forskar i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. Till hennes forskningsintressen hör tvåsp...
Kjell Herberts är sociolog och har varit forskare vid Åbo Akademi i Vasa. Hans specialområde är språk- och minoritetsfrågor....
Marcus Herold har lång erfarenhet av att utveckla ledarskap, ledningsgrupper och styrelsearbete samt av förändringshantering, också på internationell ...
Ann-Cathrine Jungar är docent i statsvetenskap och verksam som lektor vid Södertörns högskola där hon forskar om populistiska och högerradikala politi...
Sami Kallinen introducerades till digitalisering genom att hacka så kallade 8-bits datorer i början av 1980-talet. Han är en erfaren ledare med tre su...
Jasmine Kelekay är doktorand i sociologi vid University of California, Santa Barbara och gästdoktorand vid Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om R...
Harry Lunabba är universitetslektor i socialt arbete och barn- och ungdomsforskare vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universit...
Anneli Miettinen har arbetat som forskare på Institutet för befolkningsforskning vid Befolkningsförbundet. Hon är specialiserad på demografi och famil...
Armi Murto är verkställande direktör Nuorisoasuntoliitto, när rapporten skrevs var hon verksamhetsledare för Finlands studerandekårers förbund – SAMOK...
Johanna Nordmyr är universitetslektor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi. Hon arbetar inom projekten EMMY och @geing Online som bägge berör främjande ...
Ole Norrback är minister, långvarig riksdagsledamot och tidigare partiordförande för Svenska folkpartiet samt tidigare ordförande för Svenska pensionä...
Mats Nylund är docent och överlärare i mediekultur vid Yrkeshögskolan Arcada. Han har sedan 2012 varit ledare för den engelskspråkiga masterutbildning...
Sten Palmgren är jur.lic. och tidigare lagstiftningsråd på Justitieministeriet. Han har arbetat på laggranskningsenheten, Europarättsenheten och enhet...
Nora Rosendahl är COO på Hintsa Performance som erbjuder coaching- och hälsotjänster för idrottare och företag. Rosendahl jobbar på sin doktorsavhandl...
Anna Rotkirch är forskningsprofessor och forskningsdirektör på Institutet för befolkningsforskning vid Befolkningsförbundet. Rotkirch forskar i familj...
Heidi Schauman är chefsekonom vid Swedbank Finland. Hon var Aktia Banks chefsekonom 2015–2019 och har tidigare arbetat bland annat vid Nordea Bank sam...
Hanna Seppä är tf. Generalsekreterare för svenska riksdagsgruppens. Hon har arbetat med social- och hälsovårdsreformen på Kommunförbundet, i riksdagen...
Språkvetare och doktorand vid Helsingfors universitet. Han skrev sin pro gradu-avhandling om språkval på internet och har specialiserat sig på språket...
Jan Sten är ekonomie doktor från Hanken i Helsingfors där han doktorerade inom familjeföretagande. Han är numera egen företagare med ett intresse för ...
Innan han blev riksdagsgruppens generalsekreterare arbetade pol.mag. Henrik Stenbäck (f. 1957) under tre årtionden som journalist....
Anne Suominen är en av de mest erfarna politiska journalisterna i Svenskfinland. Hon har jobbat med politik i ca 35 år och är en välkänd politisk komm...
Joachim Thibblin är sedan 2017 teaterchef vid Svenska Teatern i Helsingfors. Före det har han varit chef för både Esbo stadsteater och Åbo Svenska Tea...
Björn Vikström är professor vid Åbo Akademi och tidigare biskop. ...
Åsa von Schoultz är professor i statslära vid Helsingfors universitet. von Schoultzs har i sin forskning fokuserat på politiskt beteende ur brett pers...
Gunnar Wetterberg är från början historiker och diplomat. Han har varit departementsråd i Finansdepartementet och var där ansvarig för Långtidsutredni...