Skribent Sten Palmgren

Sten Palmgren

Sten Palmgren är jur.lic. och tidigare lagstiftningsråd på Justitieministeriet. Han har arbetat på laggranskningsenheten, Europarättsenheten och enheten för offentlig rätt. Under flera år var han ministeriets representant i Nordiska rådets ämbetsmannakommitté för lagstiftningsfrågor och 2014–2015 var han Finlands representant i Gränshinderrådet. Han har också varit aktiv i olika föreningar, bl.a. som ordförande för Nordiska Administrativa Förbundets finska avdelning.

Skribent Sten Palmgren

Publikationer Sten har medverkat i

  • Nordens tid är nu
    Rapporten diskuterar, med utgångspunkt i ett initiativ som har väckts inom Nordiska rådet, möjligheterna att införa ett nordiskt medborgarskap.