Om oss

Tankesmedjan Agenda är en liberal tankesmedja med stark nordisk och europeisk förankring som jobbar på svenska, för en levande tvåspråkighet i Finland, i en global värld.

Agenda jobbar utgående från värderingar om demokrati, mänskliga rättigheter, integritet, minoriteter, sysselsättning, en respekt för rättsstaten samt det svenska i Finland. Världen vi lever i är präglad av ett massivt informationsflöde, där det inte alltid är lätt att hitta rätt. Därför vill Agenda med hjälp av befintliga och kommande publikationer vara med i den samhälleliga diskussionen som en trygg och fakta säker medspelare.

Agenda profilerar sig som en tankesmedja som förutom utrednings- och forskningsverksamhet målmedvetet satsar på uppföljnings- och implementeringsarbete. Tankesmedjans arbete återkopplar den akademiska forskningen med politiska processer. Förutom detta ordnar Agenda för allmänheten öppna aktualitets diskussioner med relevanta aktörer inom olika temaområden.

Agendas verksamhetsledare Ted Urho

Som verksamhetsledare ansvarar Ted för tankesmedjans verksamhet, publikationer och evenemang. Till utbildningen är han pedagogie kandidat, och har tidigare jobbat som journalist, huvudsakligen som producent och redaktör vid Svenska Yle. År 2016 belönades Ted med Guldankan av den finlandssvenska hbt-organisationen Regnbågsallians Svenskfinland (fd. Regnbågsankan) för sitt jobb med hlbtiqa+-frågor. Ted är född och uppvuxen i Helsingfors och huvudstadsregionen, och är bosatt i Helsingfors, tillsammans med sin partner.

Agendas styrgrupp

I styrgruppen för tankesmedjan sitter Anna-Maja Henriksson (ordförande), Malin Brännkärr, Gunvor Kronman, Linnea Henriksson, Henrika Zilliacus-Tikkanen samt Magnus Öster.

Läs mer om våra skribenter

Agenda har inte fastanställda forskare. Våra utredningar och rapporter görs tillsammans med ledande sakkunniga inom olika temaområden. Detta ger oss flexibilitet och möjlighet att effektivt agera inom många olika kunskapsområden, även med kort varsel. Här kan du läsa mer om våra skribenter. 

Vad är en tankesmedja?

En tankesmedja kan ses som smältdegel mellan nyhetsjournalistik och akademisk forskning. Vi tar oss an olika frågor från olika perspektiv, och belyser dem från olika håll. Våra publikationer ska vara lätta att ta till sig som en artikel i tidningen, men samtidigt förankrade i fakta och forskning som en akademisk essä.

Tankesmedjan Agenda är en del av Svenska Bildningsförbundet rf. Svenska Bildningsförbundet fungerar som en samlingsplats för samhällsintresserade personer och verkar för att upprätthålla ett starkt, rättsbaserat, demokratiskt och liberalt samhälle där alla människor har sin plats och sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter tryggade.

Våra finansiärer

Svenska kulturfondens logotyp i vit färg
Tresmeders logotyp i vit färg
Undervisning- och kulturministeriets logotyp i vit färg
Konstsamfundets logotyp i vit färg