Vi går mot
framtiden

Tankesmedjan Agenda är en liberal tankesmedja i Finland som jobbar med frågor om demokrati, mänskliga rättigheter, sysselsättning och det svenska i Finland. År 2024 fokuserar Agenda på EU-valet, svenskan i Finland och digitalisering.

Senaste

Agenda håller blicken på framtiden, och väcker idag diskussion om det som sker imorgon.

Publikationer

Bild med rapportens namn.
Agenda-rapporten Sidan hittades ej – den digitala tvåspråkigheten i Finland kartlägger den digitala verkligheten genom att granska hur offentliga myndigheter, kommersiella aktörer samt andra bygger upp sin språknärvaro på webben.
Ur enkäten, som analyserats av sociologen Kjell Herberts, framkommer via hundratals berättelser hur finlandssvenskarna idag upplever att bland annat vårdkedjorna fungerar (eller inte fungerar), hur det tar längre tid om man väljer svensk betjäning, men också hur man vågat börja kräva mer av det offentliga.
Illustration
Finland är i desperat behov av mer arbetskraft. Men det räcker inte att vi sätter en ordbok och ett kollektivavtal i handen på dem som flyttar hit för att jobba. Med hjälp av befintlig forskning, statistik och det unika intervjumaterialet målar skribenterna upp en bild av verkligheten för många som flyttat till Finland efter jobb.
Handboken svarar på frågorna: Vad kommer att hända, varför är reformen så viktig och vad är det egentligen för val som går av stapeln i januari 2022?