Vi går mot
framtiden

Tankesmedjan Agenda är en liberal tankesmedja i Finland som jobbar med frågor om demokrati, mänskliga rättigheter, sysselsättning och det svenska i Finland. År 2024 fokuserar Agenda på EU-valet, svenskan i Finland och digitalisering.

Senaste

Agenda håller blicken på framtiden, och väcker idag diskussion om det som sker imorgon.

Publikationer

fran-kylan-i-norr-till-eu-varmen-huvudbild-2
År 2025 har Finland varit medlem av Europeiska unionen (EU) i 30 år. Vägen till ett medlemskap har varit lång, och i denna pamflett görs ett försök att på ett lättöverskådligt sätt ta upp tre aspekter kring det finländska EU-medlemskapet.
Agenda-rapporten Sidan hittades ej – den digitala tvåspråkigheten i Finland kartlägger den digitala verkligheten genom att granska hur offentliga myndigheter, kommersiella aktörer samt andra bygger upp sin språknärvaro på webben.
Omslagsbild till rapporten
Ur enkäten, som analyserats av sociologen Kjell Herberts, framkommer via hundratals berättelser hur finlandssvenskarna idag upplever att bland annat vårdkedjorna fungerar (eller inte fungerar), hur det tar längre tid om man väljer svensk betjäning, men också hur man vågat börja kräva mer av det offentliga.
Finland är i desperat behov av mer arbetskraft. Men det räcker inte att vi sätter en ordbok och ett kollektivavtal i handen på dem som flyttar hit för att jobba. Med hjälp av befintlig forskning, statistik och det unika intervjumaterialet målar skribenterna upp en bild av verkligheten för många som flyttat till Finland efter jobb.