Hållbarhet och tillgänglighet

För Tankesmedjan Agenda är det av yttersta vikt att agera som en ansvarsfull aktör gällande tillgänglighets- och hållbarhetsfrågor. Samtidigt som vi vill driva en verksamhet som tar dessa frågor i beaktande vill vi även fungera som en föregångare och bana väg för att området också ska få mer utrymme och synlighet i samhället. Nedan kan du läsa om vårt hållbarhets- och tillgänglighetsarbete i olika delar av vår verksamhet.

Hållbarhet i alla aspekter

Tankesmedjan Agenda strävar efter att upprätthålla en verksamhet som tar hållbarhetsfrågor på största allvar, oavsett om det rör sig om sociala, ekonomiska eller miljömässiga aspekter.

I vår dagliga verksamhet försöker vi alltid agera smart och göra ansvarsfulla val. Vid framtagande av tryckta publikationer väljer vi alltid material med miljömässigt bästa tänkbara kvalité.  Vi eftersträvar att minimera på antalet resor och håller därför majoriteten av våra möten digitalt. Vid behov av resa väljer vi direkta flygrutter, för att minska på utsläppens påverkan, samt vid möjlighet föredrar vi alternativa medel som tåg och båt för kortare resor i Europa. Inom Finland använder vi tåg och buss i den mån det är möjligt.

Vid planering av evenemang är det viktigt att vi har en könsbalans mellan paneldeltagarna och då vi anlitar externa experter för vi en aktiv intern dialog om kompensation, för att undvika diskrepanser i arvodering mellan män och kvinnor.

Ett Agenda tillgängligt för alla
Tillgänglighet en viktig aspekt i vår budskapskommunikation. Frågeställningar och texter formuleras på ett sätt som är intressant men lätt att ta till sig. På vår webbplats publiceras rapporterna (i mån av möjlighet) både som PDF-dokument och som text, vilket innebär att en person med delvis eller helt nedsatt syn kan ta del av innehållet via textsimulator. Alla våra videor som publiceras är textade.
Våra evenemang ordnas i utrymmen som är lättillgängliga och strävar efter att kunna erbjuda deltagarna tillgång till ljudslinga. Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet för att bättre bemöta varje människas individuella behov. Vid frågor gällande tillgängligheten på specifika evenemang ber vi dig vänligen kontakta verksamhetsledare Ted Urho för ytterligare information.

Ser du några brister i vår verksamhet? Hör gärna av dig!