Skribent Mats Nylund

Mats Nylund

Mats Nylund är docent och överlärare i mediekultur vid Yrkeshögskolan Arcada. Han har sedan 2012 varit ledare för den engelskspråkiga masterutbildningen Media Management. Mats Nylund började sin forskarbana 1995, och har bl.a. forskat i delningsekonomi och blockkedjeteknik samt hur dessa påverkar media och samhälle. Han är en av författarna till boken Jakamistalous. Mats Nylund har rådgivit bl.a. Riksdagen och Tidningsutgivarnas internationella förbund Wan-Ifra.

Skribent Mats Nylund

Publikationer Mats har medverkat i

  • Delningsekonomi i Norden
    Rapporten belyser fenomenet delningsekonomi och sätter fingret på några ömma punkter och flaskhalsar, som det skulle vara värt att åtgärda.