Skribent Linnéa Henriksson

Linnéa Henriksson

Linnéa Henriksson är politices licentiat och undervisar och forskar i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. Till hennes forskningsintressen hör tvåspråkig förvaltning, kommunala beslutsfattare samt marknadsorientering av kommunal serviceproduktion. Hon har skrivit flera olika utredningar om språk i organisationer och förvaltning. Henriksson har också under många år innehaft olika kommunala förtroendeuppdrag. Hon har fungerat som redaktör för rapporten ”Perspektiv på vården i verkligheten”.

Skribent Linnéa Henriksson

Publikationer Linnéa har medverkat i

Rapporten presenterar en utredning med ett antal texter av olika författare som diskuterar reformer av social- och hälsovården....