Minoriteter

Agenda jobbar för att lyfta upp minoriteter. En minoritet klarar sig inte utan majoritetens stöd, därför är det viktigt att visa på hur olika minoriteter kan stödjas.

I medlet av april gick European Liberal Forums (ELF) vårmöte av stapeln i Bryssel. Föga förvånande var det EU-valet som dominerade både under de officiella talturerna och runt kaffeborden i pauserna. Ted Urho har skrivit en kolumn om det...
Omslagsbild till Allt du behöver veta om välfärdsområdesvalet
Handboken svarar på frågorna: Vad kommer att hända, varför är reformen så viktig och vad är det egentligen för val som går av stapeln i januari 2022? ...
Denna unika Agendaundersökning ger en omfattande bild av hur finlandssvenskarna har upplevt coronakrisen....
I rapporten har Kjell Herberts gått igenom de svar som tankesmedjan Agenda fick när de bad tusen finlandssvenskar berätta hur de upplever det svenska språkets ställning i Finland just nu, samt placerat svaren i en kontext....
Rapporten svarar på hur det ser ut med nativiteten på finlandssvenskt håll och om det finns några skillnader mellan språkgrupperna....
Pamfletten redogör för de beslut i regeringen Sipilä som har konsekvenser för svenskan och som, tillsammans med det ogina språkklimatet, bidrar till att finlandssvenskarna känner sig trängda. ...
Rapporten presenterar en utredning med ett antal texter av olika författare som diskuterar reformer av social- och hälsovården....