Vähemmistöt

Agenda pyrkii tuomaan esiin vähemmistöjä. Vähemmistöt eivät pärjää ilman
enemmistön tukea. Siksi on tärkeää näyttää esimerkkiä siitä, kuinka eri vähemmistöjä
voidaan tukea.

Omslagsbild till Allt du behöver veta om välfärdsområdesvalet
Käsikirja vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mitä tulee tapahtumaan, miksi uudistus on niin tärkeä ja minkälaisista vaaleista tosiaan on kyse tammikuussa 2022? ...
Raportissa Kjell Herberts käy läpi ja tarjoaa kontekstia vastauksia, joita ajatushautomo Agenda sai pyytäessään tuhatta suomenruotsalaista kertomaan, minkälaisena he kokevat ruotsinkielen aseman Suomessa tällä hetkellä....
Ajatushautomo Agenda on yhdessä Väestöliiton kanssa tarkastellut ruotsinkielisen Suomen syntyvyyttä. Pääpiirteissään suomenruotsalaisten käyrä kulkee samaan suuntaan kansallisen suuntauksen kanssa....
Esitevihkosessa tuodaan esiin Sipilän hallituksen päätöksiä, joilla yhdessä kieli-ilmaston kanssa on vaikutuksia ruotsin kieleen ja siihen, että ruotsinkieliset kokevat olevansa ahtaalla....
Raportissa esitellään selvitys, jossa useiden tekstien kirjoittajat käsittelevät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksia....