Työllisyys

Agenda työskentelee yksilöiden hyväksi, ja työllisyys on iso osa hyvinvointia.
Työllisyys on myös avainasemassa siinä, että Suomi menestyy taloudellisesti.

Illustration
Tätä raporttia varten tutkija Ingrid Biese ja toimittaja Jeanette Björkqvist tapasivat joukon ihmisiä, jotka ovat tulleet Suomeen eri maista ja eri taustoista....
Raportissa käsitellään sitä, minkälaisia arvoja suomalaisilla on liittyen talouteen, veroihin ja työhön 2020-luvulla....
Raportissa valotetaan jakamistaloutta ilmiönä ja tuodaan esiin heikkouksia ja pullonkauloja, joihin kannattaisi puuttua. ...
Raportissa vertaillaan vanhempainvapaita eri pohjoismaissa...
Raportissa ehdotetaan lisäinvestointeja henkilöstön tehokkuuden lisäämiseksi, jotta työhyvinvointi paranisi kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla....
Raportissa esitellään, kuinka toimenpiteet ja uudistukset, joiden on tarkoitus yksinkertaistaa yritysverotusta tekevät Suomesta vielä kannattavamman maan yrittää....