Demokratia ja oikeusvaltion vaaliminen

Agenda työskentelee sen eteen, että kaikki saavat olla mukana
päätöksenteossa. Maailmassa on kuitenkin ihmisiä, jotka ovat asiasta eri mieltä. Me
emme voi pitää demokratiaa itsestäänselvyytenä, vaan meidän tulee jatkuvasti
työskennellä paremman huomisen puolesta.

Illustration
Tätä raporttia varten tutkija Ingrid Biese ja toimittaja Jeanette Björkqvist tapasivat joukon ihmisiä, jotka ovat tulleet Suomeen eri maista ja eri taustoista....
Käsikirja vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mitä tulee tapahtumaan, miksi uudistus on niin tärkeä ja minkälaisista vaaleista tosiaan on kyse tammikuussa 2022? ...
Raportissa käsitellään sitä, minkälaisia arvoja suomalaisilla on liittyen talouteen, veroihin ja työhön 2020-luvulla....
Raportti käsittelee ikääntymistä 2020-luvulla keskittyen sosiaaliseen osallisuuteen, hyvinvointiin ja jokaisen ikääntyvän henkilön yksilöllisyyteen....
Raportissa Kjell Herberts käy läpi ja tarjoaa kontekstia vastauksia, joita ajatushautomo Agenda sai pyytäessään tuhatta suomenruotsalaista kertomaan, minkälaisena he kokevat ruotsinkielen aseman Suomessa tällä hetkellä....
Kirjoittajat ovat käyneet läpi 46 000 artikkelia 29:stä eri uutismediasta tätä raporttia varten, ja he hyödyntävät erilaisia kohdistimia tuodakseen esiin uutisia, jotka kiinnostavat 18-34-vuotiasta nuorisoa....
Raportissa vertaillaan vanhempainvapaita eri pohjoismaissa...
Raportti pitää sisällään kattavan läpikäynnin oikeistopopulismista Pohjoismaissa. Ann-Catherine Jungar kirjoittaa mm. Perussuomalaisten radikalisoitumisesta....
Esitevihkosessa tuodaan esiin Sipilän hallituksen päätöksiä, joilla yhdessä kieli-ilmaston kanssa on vaikutuksia ruotsin kieleen ja siihen, että ruotsinkieliset kokevat olevansa ahtaalla....