Demokratia ja oikeusvaltion vaaliminen

Agenda työskentelee sen eteen, että kaikki saavat olla mukana
päätöksenteossa. Maailmassa on kuitenkin ihmisiä, jotka ovat asiasta eri mieltä. Me
emme voi pitää demokratiaa itsestäänselvyytenä, vaan meidän tulee jatkuvasti
työskennellä paremman huomisen puolesta.

Illustration på Juha Sipilä
Esitevihkosessa tuodaan esiin Sipilän hallituksen päätöksiä, joilla yhdessä kieli-ilmaston kanssa on vaikutuksia ruotsin kieleen ja siihen, että ruotsinkieliset kokevat olevansa ahtaalla....
Raportissa käydään läpi pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksia. Lähtökohtana on Pohjoismaiden neuvoston aloite....