Det svenska i Finland

Agenda jobbar för det svenska i Finland. Till medborgarens friheter och rättigheter hör det att individen får uttrycka sig på sitt eget modersmål.

Bild med rapportens namn.
Agenda-rapporten Sidan hittades ej – den digitala tvåspråkigheten i Finland kartlägger den digitala verkligheten genom att granska hur offentliga myndigheter, kommersiella aktörer samt andra bygger upp sin språknärvaro på webben. ...
Ur enkäten, som analyserats av sociologen Kjell Herberts, framkommer via hundratals berättelser hur finlandssvenskarna idag upplever att bland annat vårdkedjorna fungerar (eller inte fungerar), hur det tar längre tid om man väljer svensk betjäning, men också hur man vågat börja...
Handboken svarar på frågorna: Vad kommer att hända, varför är reformen så viktig och vad är det egentligen för val som går av stapeln i januari 2022? ...
Denna unika Agendaundersökning ger en omfattande bild av hur finlandssvenskarna har upplevt coronakrisen....
I rapporten har Kjell Herberts gått igenom de svar som tankesmedjan Agenda fick när de bad tusen finlandssvenskar berätta hur de upplever det svenska språkets ställning i Finland just nu, samt placerat svaren i en kontext....
I rapporten har skribenterna processat 46 000 artiklar från 29 olika nyhetsmedier och med hjälp av olika markörer sätter de fingret på de nyheter som engagerar den unga publiken i åldern 18-34....
Rapporten svarar på hur det ser ut med nativiteten på finlandssvenskt håll och om det finns några skillnader mellan språkgrupperna....
Pamfletten redogör för de beslut i regeringen Sipilä som har konsekvenser för svenskan och som, tillsammans med det ogina språkklimatet, bidrar till att finlandssvenskarna känner sig trängda. ...
Rapporten presenterar en utredning med ett antal texter av olika författare som diskuterar reformer av social- och hälsovården....