20240219_EP-164857A_AR1_656 (1)

Nils Torvalds

Nils Torvalds är Svenska folkpartiets Europaparlamentariker sedan 2012 och har innan det fungerat som utrikeskorrespondent och journalist på Rundradion. Han avslutar sitt värv i Europaparlamentet 16.07.2024 och kommer att bli författare och skribent på heltid efter det.

20240219_EP-164857A_AR1_656 (1)

Publikationer Nils har medverkat i

År 2025 har Finland varit medlem av Europeiska unionen (EU) i 30 år. Vägen till ett medlemskap har varit lång, och i denna pamflett görs ett försök att på ett lättöverskådligt sätt ta upp tre aspekter kring det finländska EU-medlemskapet....