Skribent Anna Rotkirch

Anna Rotkirch

Anna Rotkirch är forskningsprofessor och forskningsdirektör på Institutet för befolkningsforskning vid Befolkningsförbundet. Rotkirch forskar i familjerelationer och nativitet. Hon har bl.a. gett ut med boken Tillsammans – om familjelivets härlighet och svårighet samt antologierna No time for children? Fertility rates and population decline och Grandfathers – Global perspectives.

Skribent Anna Rotkirch

Publikationer Anna har medverkat i