Skribent Johanna Nordmyr

Johanna Nordmyr

Johanna Nordmyr är universitetslektor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi. Hon arbetar inom projekten EMMY och @geing Online som bägge berör främjande av välmående och social delaktighet bland äldre personer.

Skribent Johanna Nordmyr

Publikationer Johanna har medverkat i