Jasmine Kelekay

Jasmine Kelekay

Jasmine Kelekay är doktorand i sociologi vid University of California, Santa Barbara och gästdoktorand vid Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR) vid Uppsala Universitet samt Kriminologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Hennes forskning berör frågor om relationen mellan rasifiering och kriminalisering, med fokus på konstruktioner av svarthet, institutionaliserad rasism mot afrikanska diasporagrupper, samt de sätt på vilka dessa grupper skapar och utövar motstånd mot rasism.

Jasmine Kelekay

Publikationer Jasmine har medverkat i

No results found.