Alexander

Alexander Lång

Alexander Lång (pol.mag.) är kontorschef för Svenska folkpartiets kontor i Bryssel och har jobbat i Europaparlamentet sedan 2017 i Nils Torvalds stab med rådgivande och lagstiftande uppgifter i budget-, miljö-, klimat- och industripolitiken.

 

Alexander

Publikationer Alexander har medverkat i

År 2025 har Finland varit medlem av Europeiska unionen (EU) i 30 år. Vägen till ett medlemskap har varit lång, och i denna pamflett görs ett försök att på ett lättöverskådligt sätt ta upp tre aspekter kring det finländska EU-medlemskapet....