Skribent Kjell Herberts

Kjell Herberts

Kjell Herberts är sociolog och har varit forskare vid Åbo Akademi i Vasa. Hans specialområde är språk- och minoritetsfrågor, främst i det finlandssvenska perspektivet.  Herberts har ansvarat för en mängd enkäter och intervjuundersökningar, bl.a. den finlandssvenska opinionsbarometern och Agendas rapport om språkklimatet i Finland 2019.

Skribent Kjell Herberts

Publikationer Kjell har medverkat i