Skribent Hanna Seppä

Hanna Seppä

Hanna Seppä är tf. Generalsekreterare för svenska riksdagsgruppens. Hon har arbetat med social- och hälsovårdsreformen på Kommunförbundet, i riksdagen och som justitieminister Anna-Maja Henrikssons specialmedarbetare. Seppä har sagt att hon aldrig kommer att glömma detta diagram från förra periodens beredning, ett bevis på hur svårt det har varit att reformera social- och hälsovården.

Skribent Hanna Seppä

Publikationer Hanna har medverkat i