Skribent Åsa von Schoultz

Åsa von Schoultz

Åsa von Schoultz är professor i statslära vid Helsingfors universitet. von Schoultzs har i sin forskning fokuserat på politiskt beteende ur brett perspektiv, ofta i finländsk eller finlandssvensk kontext.

Skribent Åsa von Schoultz

Publikationer Åsa har medverkat i