Skribent Anna K. Forsman

Anna K. Forsman

Anna K. Forsman är doktor i folkhälsovetenskaper och docent med inriktning psykisk hälsa under livsloppet. Forsman är akademilektor vid utbildningslinjen för hälsokunskap vid Åbo Akademi. Hon forskar kring frågor som rör hälsofrämjande arbete, med särskilt fokus på äldres hälsa och välmående och psykosociala insatser.

Skribent Anna K. Forsman

Publikationer Anna har medverkat i