Skribent Axel Hagelstam

Axel Hagelstam

Axel Hagelstam är direktör för Försörjningsberedskapscentralens planerings- och analysavdelning. Åsikter och synvinklar presenterade i texten är skribentens egna och reflekterar inte nödvändigtvis Försörjningsbereskapscentralens officiella ståndpunkter.

Skribent Axel Hagelstam

Publikationer Axel har medverkat i

Denna unika Agendaundersökning ger en omfattande bild av hur finlandssvenskarna har upplevt coronakrisen....