Skribent Axel Hagelstam

Axel Hagelstam

Axel Hagelstam on Huoltovarmuuskeskuksen suunnittelu- ja analyysiosaston johtaja. Tekstissä esitetyt mielipiteet ja näkemykset ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä heijasta Huoltovarmuuskeskuksen virallisia näkemyksiä.

Skribent Axel Hagelstam

Julkaisut, joita Axel on ollut kirjoittamassa

No results found.