Skribent Anneli Miettinen

Anneli Miettinen

Anneli Miettinen har arbetat som forskare på Institutet för befolkningsforskning vid Befolkningsförbundet. Hon är specialiserad på demografi och familjesociologi, och hennes intresseområden har varit nativitet och familjebildning, jämställdhet samt frågor som gäller samordning av arbete och familj i familjernas vardag. Miettinen är väl insatt i Finlands och övriga Nordens familjepolitiska supportsystem. Numera jobbar hon som forskare vid Folkpensionsanstalten.

Skribent Anneli Miettinen

Publikationer Anneli har medverkat i