Skribent Anneli Miettinen

Anneli Miettinen

Anneli Miettinen on toiminut tutkijana Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksella. Hänen erikoisalojaan ovat väestötiede ja perhesosiologia, ja hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat syntyvyys sekä perheellistyminen, sukupuolten tasa-arvo ja työn sekä perheen yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset perheiden arjessa. Miettinen on perehtynyt Suomen ja muiden Pohjoismaiden perhepoliittisiin tukijärjestelmiin ja ollut mukana asiantuntijana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -hankkeessa. Hän on paneutunut perheellistymiskäyttäytymisen sosioekonomisiin eroihin ja tarkastellut erityisesti suomalaisten lastenhankinta-aikeita ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Nykyään hän työskentelee Kansaneläkelaitoksen tutkijana.

Skribent Anneli Miettinen

Julkaisut, joita Anneli on ollut kirjoittamassa