Skribent Gunnar Wetterberg

Gunnar Wetterberg

Gunnar Wetterberg är från början historiker och diplomat. Han har varit departementsråd i Finansdepartementet och var där ansvarig för Långtidsutredningarna 1992 och 1995. Efter att ha varit direktör i Svenska Kommunförbundet och samhällspolitisk chef i Sveriges Akademikers Centralorganisation är han numera författare på heltid. Han har skrivit biografier över Axel Oxenstierna och Arvid Horn, han har publicerat monografier om Sveriges riksbank och släkten Wallenberg. Han väckte stort uppseende när han hösten 2009 föreslog att de fem nordiska länderna skulle gå samman.

Skribent Gunnar Wetterberg

Publikationer Gunnar har medverkat i

  • Nordens tid är nu
    Rapporten diskuterar, med utgångspunkt i ett initiativ som har väckts inom Nordiska rådet, möjligheterna att införa ett nordiskt medborgarskap.