Senaste

I framtiden kommer en mindre andel av befolkningen att vara i arbete och de som är sysselsatta kommer i medeltal att vara äldre än vad de är idag. Agenda bjuder in till lunchevent i Vasa 14.11 kl.11-13 med diskussioner kring...
Den offentliga diskussionen handlar om sparkrav, nedskärningar, skattelättnader och global turbulens. Välkommen på Agendas diskussion om Finlands ekonomiska framtid 7.11!...
Agenda deltar i Yles Bra sagt-festival i Tavastehus den 30.9.2023 kl. 10.00-11.30. Välkommen! ...
Finlandssvenskarna visar ett starkt stöd för Svenska folkpartiets medverkan i regeringen Orpo. Detta visar resultatet från en undersökning som tankesmedjan Agenda låtit göra....
Tankesmedjorna Agenda och Toivo ordnar en gemensam after work i Åbo. Hjärtligt välkommen!...
I samband med årets Helsingfors Pride ordnade Agenda en paneldiskussion med rubriken All straight panel. Tanken var att höra hur tre allierade i ledande positioner i det finlandssvenska civilsamhället uppmärksammar hbt-frågor i sina organisationer....
I november 2022 lanserade Agenda rapporten "Varför förväntas bara VI anpassa oss?" Utgångspunkten för den är att samhället måste anpassa sig till dem som flyttar till Finland. Inte enbart kräva att de anpassar sig till samhället....