Nils Torvalds: Finlands plats är i EU, och har varit det redan i 30 år

MEP Nils Torvalds vid lanseringstillfället i Vasa. Foto: Bertills&Jung

Resa utan pass, samma laddare till olika mobiltelefoner, gemensam valuta och förmånliga datapaket. Det är saker vi idag tar för givet, men som för 30 år sedan var utopiska framtidsdrömmar.

För att uppmärksamma Finlands 30 år i Europeiska unionen publicerar tankesmedjan Agenda en pamflett skriven av Europaparlamentarikern Nils Torvalds om de många fördelarna som medlemskapet tillfört.

– Ekonomisk och politisk stabilitet är grundläggande för Finlands välfärd, och EU-medlemskapet har spelat en avgörande roll för att säkra detta under de senaste årtiondenas många kriser, säger Torvalds.

Idag är det en självklarhet att Finland är en självskriven del av västvärlden. Så har det inte alltid varit. Inför folkomröstningen 1994 var det inte alls klart hur resultatet skulle bli.

– Finlands position mellan det kalla krigets block resulterade i att vi hade en försiktig inställning till att närma oss EU och andra västliga institutioner. Tvivlet var en stor del av den politiska debatten under folkomröstningen om medlemskapet, men trots tvivlet och historien valde en majoritet av finländarna att gå med i EU. Det var en markerad förändring i förhållande till den tidigare politiska doktrinen, säger Torvalds.

Sfp har gjort ett stort intryck på arbetet i parlamentet

Nils Torvalds har varit Sfp:s mest långvariga Europaparlamentariker. Under sina tolv år i parlamentet har han aktivt främjat ambitiösa klimatmål och gröna initiativ genom sitt engagemang i miljöutskottet och som koordinator för Renew Europe-gruppen.

– Vi har bland annat jobbat för att försvara skogs- och jordbrukets intressen i EU, särskilt med fokus på hållbart skogsbruk och bevarande av jordbrukets mångfald.

I budgetutskottet har Torvalds arbetat för finansiering av prioriterade områden som klimatåtgärder, forskning och utbildning.

– Genom att säkra trygg energiförsörjning och främja innovation inom energi- och industrisektorn kan vi öka användningen av förnybara energikällor, säger han.

Fullsatt på lanseringen i Vasa

I samband med publiceringen av pamfletten åker tankesmedjan Agenda ut på turné till tio orter i Svenskfinland. Turnén omfattar evenemang både dags- ock kvällstid på följande tio orter: Vasa, Jakobstad, Karleby, Närpes, Kimitoön, Pargas, Åbo, Ekenäs, Helsingfors och Borgå. 

– Agendas uppgift är att skapa möjligheter till samhällspolitisk diskussion på svenska i Finland, och strävar till att så många som möjligt ska kunna ha möjlighet att delta i diskussionen inför EU-valet, säger Ted Urho, verksamhetsledare för Agenda.

Det var fullsatt då pamfletten lanserades i Vasa på Restaurang Hejm. Att det finns en efterfrågan på diskussion om EU visade det faktum att lanseringen, där även Anna-Maja Henriksson talade, blev fullbokad på bara ett par dagar.

Läs rapporten här: