Digital tvåspråkighet väcker frågor om tillgänglighet och användarvänlighet

Man står vid ett bord och talar till publik.
Markus Söderman presenterar rapporten Sidan hittades ej. Foto: Hannah Kjellman

Det var ett välbesökt lunchevenemang på Academill då tankesmedjan Agenda i slutet av februari besökte Vasa för att presentera sin nya rapport “Sidan hittades ej – den digitala tvåspråkigheten i Finland”. 

Språkforskaren och rapportskribenten FM Markus Söderman inledde med en presentation av rapporten, där han belyste de utmaningar och möjligheter när det kommer till att hantera tvåspråkighet på webben. Rapporten granskar webbsidor ur ett språkvetenskapligt perspektiv och pekar på vikten av tydliga och intuitiva språkval för att stärka tillgängligheten och användarvänligheten på digitala plattformar.

– Tydliga språkval är avgörande för att användarna ska kunna navigera enkelt på webbplatser och för att undvika missförstånd som kan uppstå till följd av bristfällig språkmarkering, sade Söderman. 

Han framhåller även att man bör undvika att använda nationsflaggor som symboler för språkval. 

– Det förstärker uppfattningen om att ett land motsvarar ett språk, vilket sällan är fallet. Istället förespråkar jag användningen av en jordglobikon som är neutral, vilket de flesta associerar med språkval, förklarade Söderman. 

Tre personer sitter på stolar framför en publik.
I panelen, från höger till vänster: Gustaf Westerholm, Anna Jeanne Söderlund och Markus Söderman. Foto: Hannah Kjellman.

Efter presentationen följde en paneldiskussion med Gustaf Westerholm, webbtjänstkoordinator vid Österbottens välfärdsområde, och Anna Jeanne Söderlund, innehållschef och partner vid Morgan Digital. Diskussionen rörde sig kring praktiska erfarenheter och metoder för att hantera webbplatser på flera språk, särskilt i offentliga sammanhang där tillgänglighet och trovärdighet är avgörande.


– Att erbjuda allt innehåll på både svenska och finska är något vi alltid gör i alla sammanhang och det är även viktigt rent strategiskt för att bygga förtroende hos användarna. Att inte erbjuda innehåll på båda nationalspråken innebär att vi systematiskt tar bort en del av vår kultur och våra språk, betonade Westerholm.

Deltagar i seminarium bläddrar i rapport.
Deltagar i seminarium bläddrar i rapporten Sidan hittades ej. Foto: Hannah Kjellman.

Anna Jeanne Söderlund poängterade att maskinell översättning också är kostnadseffektivt och ökar tillgängligheten för flerspråkighet.


– Tekniska lösningar som maskinell översättning kan vara ett användbart verktyg för att underlätta flerspråkigheten, men de ska helst korrekturläsas för att säkerställa korrekt översättning, sade hon.


En fördel med maskinell översättning är att det minskar kostnaderna avsevärt.

– Till exempel är Närpes stads webbplats översatt till både svenska och finska, men genom att webbsidan också erbjuder Google Translate kan användaren få översatt sidan till vilket språk som helst. Även om resultatet inte är perfekt, är det betydligt bättre än att inte erbjuda tjänsten alls.

Evenemanget gav även utrymme för publiken att ställa frågor och dela med sig av sina egna erfarenheter och utmaningar med den digitala tvåspråkigheten. Diskussionen berörde bland annat hur man hanterar språkval på inloggningssidor, och hur automatiska översättningar kan påverka användarupplevelsen.

Text & foto: Hannah Kjellman / Bertills&Jung