Känn dig själv och få amma på jobbet – så orkar vi bättre i arbetslivet 

Anna K. Forsman, Johanna Nordmyr, Marcus Herold och Anne Salovaara-Kero

Då Agenda bjöd in till lunchdiskussion i Vasa med forskarna bakom rapporten “Alla orkar, alla vill … ?” kom diskussionen att handla om ett hållbart arbetsliv, generationsskillnader och arbetsgivarens roll när det kommer till ledarskap.

Rapportskribenterna Anna K. Forsman och Johanna Nordmyr tog fasta på hur man främjar ett långt och hållbart arbetsliv och ställde i inledningen bärande frågeställningar som kom att prägla diskussionen: hur skapar vi en grund för att alla ska orka? Hur mäter man balansen mellan arbetsliv och övrigt liv och hur främjar man ett långt och hållbart arbetsliv?

Anna K. Forsman och Johanna Nordmyr presenterar.
Anna K. Forsman och Johanna Nordmyr presenterar.

Både Nordmyr och Forsman, bägge doktorer i vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, framhöll vikten av de psykosociala faktorerna i arbetslivet och poängterade att värderingar och meningsfullhet blir allt mera uttalat när det kommer till ork och engagemang. Samhällsförändringarna är tydliga även i inställningen till arbetet i sig.

– Att frågorna också är väldigt viktiga för den nationella arbetsmarknaden visar att vi i Finland har lägre antal förväntade år i arbetslivet än de övriga nordiska länderna, samtidigt som det även finns ett samband mellan utbildningsnivå och ork i arbetslivet, sade Forsman.

Ur ett jämställdhetsperspektiv betonades även att det är viktigt att se på balansen mellan familjeliv och arbetsliv.

– Vi har olika roller i olika sammanhang och vi behöver få stöd när det kommer till att hantera livspusslet. Då orkar vi också bättre! konstaterade bägge.

Efter inledningen följde diskussion. Coaching- och rekryteringsveteranen Marcus Herold lyfte näringslivets perspektiv och vikten av processen kring livsplanering. 

– Allt grundar sig på värderingar, även när det kommer till hur en arbetsplats fungerar och hemmalivet är idag en realitet man kan och får diskutera på arbetsplatsen. Självklart är det något som ledarskapet måste ta till sig – allt bygger på förtroende och respekt för varandra, sade Herold.

Anna K. Forsman, Johanna Nordmyr, Marcus Herold och Anne Salovaara-Kero
Anna K. Forsman, Johanna Nordmyr, Marcus Herold och Anne Salovaara-Kero.

Beslutsfattaren och vårdproffset Anne Salovaara-Kero jobbar med välmående på olika plan och kände igen det som Nordmyr och Forsman lyfte fram i rapporten.

– Den stora frågan är hur vi kan jobba på nya sätt. Inom Österbottens välfärdsområde vill vi bli bättre på att beakta arbetstagarens olika livssituationer. Det kan handla om en sådan viktig sak som att få amma under arbetstid, sade Salovaara-Kero.

Bristen på arbetskraft i Österbotten är ett problem och där gäller det som arbetsgivare att vara alert.

– Vi ser en global kamp om arbetskraften och konkurrensen är stor. Då handlar mycket om vad vi som arbetsgivare kan göra för att stöda upp individen i vardagen för att fortfarande orka och vilja jobba i krävande branscher.

Agendarapporten Alla orkar, alla vill … ? skrevs av Anna K. Forsman och Johanna Nordmyr redan 2020. Båda är doktorer i vårdvetenskap vid Åbo Akademi. Under diskussionen i Vasa fick rapporten en färsk uppdatering. I diskussionen deltog också Marcus Herold, grundare och styrelseordförande för MPS Enterprises som jobbar med bland annat coaching och rekrytering samt Anne Salovaara-Kero, direktör och arbetshandledare på Mieli r.f. samt styrelseordförande för Österbottens välfärdsområde.

Text: Anna Bertills
Bild: Hanna Kjellman