Välkommen på lunchdiskussion kring framtidens arbetsliv – i Vasa!

Omslagsbild till evenemanget

Agenda-rapporten Alla orkar, alla vill … ? (2021) beskriver hur det är att åldras på jobbet, både nu och i framtiden. I framtiden kommer en mindre andel av befolkningen att vara i arbete och de som är sysselsatta kommer i medeltal att vara äldre än vad de är idag.

I reella siffror kommer det att ske en minskning i den arbetsföra andelen av befolkningen (15–64 år) i Finland från cirka 62 procent till 57 procent fram till år 2060. Samtidigt kan vi notera att finländarna jobbar minst bland nordborna: efter fyllda femton år beräknas vi hållas i arbetslivet i cirka 39 år, medan motsvarande siffra för islänningarna är rejält över 45 år.

I diskussionen deltar bland annat rapportskribenterna Anna K. Forsman och Johanna Nordmyr, bägge doktorer i vårdvetenskaper vid Åbo Akademi i Vasa, Anne Salovaara-Kero, direktör och arbetshandledare vid Mieli rf samt styrelseordförande Österbottens välfärdsområde, Tom Holtti, HR-direktör i Vörå och Marcus Herold, grundare och styrelseordförande för MPS Entreprises som jobbar med bl.a. coaching och rekrytering.   

När: 14.11 kl. 11-13
Var: Academill, Åbo Akademi i Vasa

Under diskussionen dryftas bland annat följande frågor:

AI utmanar vår arbetsmarknad: Vem och hur leder vi i framtiden? Vem stannar och vem försvinner? Framtidens yrkesroller i en omfattande förändring – Zoomers, boomers, och sen då? Av vem styrs vår arbetsmarknad 2045? Talangjakten eller kompetensbygge – så här hanterar vi arbetskraften i ett föränderligt läge.