Koncept och idéer

Agenda strävar till att idag jobba med frågor som ska avgöras imorgon. Under koncept och idéer publicerar vi tankar, visioner, analyser och förslag av olika röster från ett flertal kunskapsfält och inriktningar. Här kan du även hitta nyttig bakgrundsinformation till olika aktuella samhällsskeenden.

Bild från lanseringen av rapporten Ekonomi: Finländska värderingar för 2020-talet
Respondenterna i Agendas medborgarenkät fick ta ställning till vilka skatter de skulle höja eller sänka på samt hur de skulle prioritera höjda skatteintäkter i kommunen.
SFP:s politiska och internationella sekreterare Andreas Elfving skriver om Joe Bidens första tid som president.
Diskussion kring frågor som hur ser det finlandssvenska mediefältet ut i fråga om representation? Kan vi hamna i en liknande situation som vid Sveriges radio? Vem är det vi i Svenskfinland bevakar och på vems premisser?
Tankesmedjan Agendas verksamhetsledare Ted Urho skriver om Agendas verksamhet under året som gott.
SFP:s politiska och internationella sekreterare redogör resultatet i presidentvalet i USA 2020.
Tankesmedjan Agenda och Förbundet Hem och Skola vill lyfta upp frågan om föräldrars välmående under coronapandemins första fas i våras.
SFP:s politiska och internationella sekreterare Andreas Elfving redogör för hur presidentvalet i USA fungerar.
Riksdagsledamot Mats Löfström spår att det kommande valet i USA kommer bli en rysare.
Löfström nominerades till positionen av Svenska Bildningsförbundet och dess tankesmedja Agenda. Bildningsförbundet är långvarig medlem av European Liberal Forum.