Chefen har ordet: “I framtiden räcker det inte med en utbildning ända fram till pensionering.”

– Den som lär sig lära sig, kommer att klara sig på framtidens arbetsmarknad, säger Erika Ehrnrooth, VD på bemanningsföretaget Eilakaisla.

Hon har tillsammans med tre andra finländska röster analyserat resultatet från tankesmedjan Agendas enkät om finländarnas ekonomiska värderingar.

Bland annat fick respondenterna ta ställning till frågan hur de skulle använda sin tid, ifall deras ordinarie arbetstid förkortades med tio timmar i veckan. Enbart 11 % av de svenskspråkiga och 14 % av de finskspråkiga skulle satsa tiden på att studera eller vidareutbilda sig.

Det är inte bra, anser Ehrnrooth.

– Det var egentligen bara pensionärerna som sade att de skulle ta sig an en ny kompetens eller utveckla sitt kunnande. Det här tycker jag att är alarmerande, att en så stor del av befolkningen inte anser det viktigt att investera extratid i att utveckla sig själv.