Koncept och idéer

Agenda strävar till att idag jobba med frågor som ska avgöras imorgon. Under koncept och idéer publicerar vi tankar, visioner, analyser och förslag av olika röster från ett flertal kunskapsfält och inriktningar. Här kan du även hitta nyttig bakgrundsinformation till olika aktuella samhällsskeenden.

Bild på Agendas verksamhetsledare Ted Urho
Med anledning av att Sannfinländarna aktiverat svenskspråkiga kandidater inför kommunalvalet 2021, så är det på sin plats att se hur partiet egentligen förhåller sig till det svenska i Finland.
Respondenterna i Agendas medborgarenkät fick ta ställning till vilka skatter de skulle höja eller sänka på samt hur de skulle prioritera höjda skatteintäkter i kommunen.
Diskussion kring frågor som hur ser det finlandssvenska mediefältet ut i fråga om representation? Kan vi hamna i en liknande situation som vid Sveriges radio? Vem är det vi i Svenskfinland bevakar och på vems premisser?
Tankesmedjan Agendas främsta uppgift är att bidra till en nyanserad och konstruktiv samhällsdebatt. Detta gör vi genom att publicera rapporter och sedan dra ut på turné, likt ett rockband.
Tankesmedjan Agenda och Förbundet Hem och Skola vill lyfta upp frågan om föräldrars välmående under coronapandemins första fas i våras.