Framtiden har ordet: ”De yngre kommer att jobba för en kortare arbetsdag!”

I framtiden kommer vi att jobba sex timmar om dagen, åtminstone i de kreativa branscherna. Det tror Armi Murto, verksamhetsledare för SAMOK, som representerar yrkeshögskolestuderanden i Finland.

– Jag tror att en kortare arbetsdag kanske förverkligas lite bredare i framtiden. Det har ju varit lite av en tabu grej att prata om sextimmarsdagar, säger hon.

Ur tankesmedjan Agendas enkät om finländarnas ekonomiska värderingar visar det sig att cirka 40 procent av finländarna stöder tanken på att jobba sex timmar i dagen.

Murto tror att det kommer att vara den yngre generationen som driver på förändringen.

– Jag tror att dom som vill ha kortare arbetsdag i framtiden kommer att vara de yngre. De tänker på livet som en helhet, och då kanske arbete inte har en lika så stor roll som för min och tidigare generationer.

Det handlar också om att alstra sin effektivitet.

– Man kan vara produktiv, men man kan vara produktiv på färre timmar och det är framtiden. Det finns ju redan vissa arbetsgivare som har testat på det, kanske främst på kreativa arbetsplatser. Kreativitet innebär ju inte att man är kreativ tio timmar i dagen, utan kanske man bara kan ge några timmar per dag. Och sedan kanske man gör något annat.