Kulturen har ordet: “Vi är en jättestor industri!”

– I Finland har vi ett rikt kulturutbud som är tillgängligt för alla, men kulturen betraktas också som grädden på moset, som det lilla extra, något det är lätt att skära i. Den retoriken används ofta av politiker som hackar ner på kulturen. De förstår kanske inte själva kulturens inverkan på sitt eget liv, och alla behöver inte vara intresserade av kultur. Däremot borde alla förstå konstens och kulturens djupare betydelse för individen.

Så säger Joachim Thibblin, teaterchef för Svenska Teatern i en kommentar kring finländarnas ekonomiska värderingar.

Han menar att det finns en paradox i tillgängligheten av kultur i Finland: vi är så vana att den hela tiden finns runtomkring oss, att vi inte tänker på att vi också måste betala för den.

– Det här ser vi i enkätfrågan som bad respondenterna rangordna vad de vill att pengarna går till, ifall deras kommunalskatt skulle höjas. Bara tio procent av de svenskspråkiga och nio procent av de finskspråkiga skulle sätta mer pengar på kultur- och bibliotekstjänster, säger Thibblin.

Det här överraskar inte teaterchefen, han menar att kulturen ofta ligger lågt i motsvarande rankningar.

– Kulturen är inte självklar, på samma gång som vi tar den som en självklarhet: vi klarar oss inte utan böcker, psalmer, artister eller författare. Eftersom kulturen genomsyrar allt i samhället så tänker vi inte på den på samma sätt som utbildning eller hälsovård. Kulturen är dessutom ofta både lättillgänglig och gratis för konsumenten, så man kanske inte tänker på att den kostar, säger Thibblin.

Han poängterar att kulturen är en stor industri i Finland, som sysselsätter många människor.

– Det handlar ju inte bara om den konstnärliga personalen, om artister, skådespelare eller sångare. Det handlar om alla de människor från olika arbetsgrupper som gör ett osynligt jobb. Alla tekniker, planerare, koreografer, scenografer och producenter. Alla som på något sätt är kopplade till hela apparaturen, som också nu går arbetslösa. Vi är en jättestor industri, och det har märkts först nu då vi tvingats stänga ner.