Koncept och idéer

Agenda strävar till att idag jobba med frågor som ska avgöras imorgon. Under koncept och idéer publicerar vi tankar, visioner, analyser och förslag av olika röster från ett flertal kunskapsfält och inriktningar. Här kan du även hitta nyttig bakgrundsinformation till olika aktuella samhällsskeenden.

Ted Urho, Anna-Maja Henriksson, Markus Söderman och Christina Gestrin.
14.2 2024 lanserade Agenda sin nya rapport "Sidan hittades ej - den digitala tvåspråkigheten i Finland".
Tankesmedjan Agenda tackar för ett händelserikt år 2023 och önskar dig en eftertänksam jul och ett gott nytt år 2024.
Då Agenda bjöd in till lunchdiskussion i Vasa med forskarna bakom rapporten “Alla orkar, alla vill ... ?” kom diskussionen att handla om ett hållbart arbetsliv, generationsskillnader och arbetsgivarens roll när det kommer till ledarskap.
I samband med årets Helsingfors Pride ordnade Agenda en paneldiskussion med rubriken All straight panel. Tanken var att höra hur tre allierade i ledande positioner i det finlandssvenska civilsamhället uppmärksammar hbt-frågor i sina organisationer.
I november 2022 lanserade Agenda rapporten "Varför förväntas bara VI anpassa oss?" Utgångspunkten för den är att samhället måste anpassa sig till dem som flyttar till Finland. Inte enbart kräva att de anpassar sig till samhället.
Att SFP sitter i regering gagnar även nationen, då SFP sedan länge orienterat sig västerut, mot Norden och Europa, poängterar Astrid Thors, en av partiets mest lyskraftiga internationella profiler.
Stefan Wallin, tidigare partiordförande och mångårig minister, lyfter upp hur det ofta är SFP som är som kittet som håller ihop regeringen.
För partisekreterare Fredrik Guseff handlar regeringssamarbete om att slå vakt om det finlandssvenska runt omkring i landet.
Det var fullsatt i Aurora-salen i riksdagens bibliotek då Henrik Stenbäck presenterade sin nya bok Fyra år i opposition, utgiven av tankesmedjan Agenda.