Koncept och idéer

Agenda strävar till att idag jobba med frågor som ska avgöras imorgon. Under koncept och idéer publicerar vi tankar, visioner, analyser och förslag av olika röster från ett flertal kunskapsfält och inriktningar. Här kan du även hitta nyttig bakgrundsinformation till olika aktuella samhällsskeenden.

Bild på deltagarna i diskussionen
I det det tredje avsnittet av Agenda talk pratar vi om hur glädjande det är att få vara gammal i en hektisk värld, varför alla ändå inte vill acceptera att de blir äldre samt om vikten av tro och andlighet.
I det andra avsnittet av Agenda talk pratar vi om hur man som pensionär ska få pengarna att räcka till, hur olika ekonomiska situationer olika seniorer är i och hur man sist och slutligen själv måste ta ansvar för sin ekonomi, även på äldre dagar.
I det första avsnittet av AgendaTalk pratar vi om vikten av att se varje äldre person som en individ, hur viktigt det kan vara att äta tillsammans och varför alla borde ha en förtrolig vän.
Tankesmedjan Agenda kartlägger hur befolkningen i Svenskfinland förhåller sig till coronasituationen och dess följder till vardagen, ekonomin och samhället.
Agenda samlade ihop kommentarer och frågor kring hur det är att åldras på 2020-talet.
Astrid Thors skriver om hur coronaviruset inte får slå ut våra grundrättigheter.
Ida-Maria Skytte skriver om sin tid som praktikant i London och hennes övertygelse om att Finland alltid kommer att vara som starkast i EU.
Agenda har tillsammans med Svensklärarna rf och Språkambassadörerna sammanställt en broschyr som förhoppningsvis kan ge dig några matnyttiga tips i din skolvardag.
Då världen i allt snabbare takt digitaliseras uppstår en hel del frågor kring hurdana regler och lagar den nya vardagen kräver. Hur är det att jobba med en artificiell intelligens som närmaste kollega? Eller vem ska vi bestraffa då en robot bryter mot lagen? Det senare är något som justitieminister Anna-Maja Henriksson har funderat på.