Koncept och idéer

Agenda strävar till att idag jobba med frågor som ska avgöras imorgon. Under koncept och idéer publicerar vi tankar, visioner, analyser och förslag av olika röster från ett flertal kunskapsfält och inriktningar. Här kan du även hitta nyttig bakgrundsinformation till olika aktuella samhällsskeenden.

Bild på Jimmie Åkesson
Mattias Fagerholm skriver om Sverigedemokraternas resa från marginalen mot inflytandet.
Verksamhetsledare Mattias Fagerholm skriver om att man inte får blunda för kopplingen mellan populistpartier och extrema rörelser.
Mycket tyder på att Sverigedemokraterna gör ett kanonval i riksdagsvalet i Sverige i september.
Hur stort blir Sverigedemokraternas understöd? Vilka partier bildar regering efter valet i Sverige den 9 september?
Finlandssvenskar får fler barn än landets finska befolkning. Finlandssvenska kvinnor födde 2017 i medeltal 1,61 barn. Motsvarande siffra för landet som helhet är 1,49.
Hur ser fruktsamheten ut bland den svenskspråkiga befolkningen? Tankesmedjan Agenda och Befolkningsförbundet presenterade den 3.5.2018  färsk opublicerad statistik från de senare åren.
De tre myterna om föräldraledigheterna presenteras i videon av Anna Rotkirch.
I diskussionerna kring hur familjeledigheterna skall reformeras ses Sverige ofta som ett föregångsland och många vill se den svenska modellen också i Finland.
Text av verksamhetsledare Mattias Fagerholm. Texten ingår i publikationen "Seitsemän näkymää Suomelle - Ajatuspajojen tulevaisuusvisioita".