”Delningsekonomi är inte socialism eller kommunism, utan business som gör vinst”

Bild på Anna Pakkala, Mats Nylund och Edward Blomstedt
Anna Pakkala, Mats Nylund och Edward Blomstedt

Vad är egentligen delningsekonomi? Den frågan dryftades då Agenda lanserade sin senaste rapport Delningsekonomin i Norden, skriven av Mats Nylund (Arcada).

Skribenten själv lyfte upp den akademiska aspekten: ”Fri tillgänglighet till forskningsresultat är allt viktigare för att alla ska kunna ta del av utbildning och forskning.”

Anna Pakkala, medgrundare av företaget Pure Growth och hållbarhetsstrateg vid Slush lyfte upp miljöaspekten. ”Delningsekonomi är ett sätt att uppnå en cirkulär ekonomi, det vill säga ett sätt att göra enskilda resurser till kollektiva resurser.”

I panelen deltog även Edward Blomstedt, VD för CombiWorks som driver AirFaas-plattformen och en av kommentatorerna till rapporten. Han tog även fasta på den ekonomiska biten och beskattningen av delningsekonomin: ”Delingsekonomi är inte socialism eller kommunism, utan business som gör vinst. Därför måste lagstiftningen och beskattningen hållas uppdaterad.”

Du hittar rapporten Delningsekonomin i Norden här.