Som om rulltrappan stannat
En rapport om språkklimatet i Finland 2023

Omslagsbild till rapporten

Ur enkäten, som analyserats av sociologen Kjell Herberts, framkommer via hundratals berättelser hur finlandssvenskarna idag upplever att bland annat vårdkedjorna fungerar (eller inte fungerar), hur det tar längre tid om man väljer svensk betjäning, men också hur man vågat börja kräva mer av det offentliga.

Varför förväntas bara VI anpassa oss?

Illustration

Finland är i desperat behov av mer arbetskraft. Men det räcker inte att vi sätter en ordbok och ett kollektivavtal i handen på dem som flyttar hit för att jobba. Med hjälp av befintlig forskning, statistik och det unika intervjumaterialet målar skribenterna upp en bild av verkligheten för många som flyttat till Finland efter jobb.

Corona och Svenskfinland

Denna unika Agendaundersökning ger en omfattande bild av hur finlandssvenskarna har upplevt coronakrisen.

Delningsekonomi i Norden

Bild på sedlar i olika valörer

Rapporten belyser fenomenet delningsekonomi och sätter fingret på några ömma punkter och flaskhalsar, som det skulle vara värt att åtgärda.

Unga och valet av nyhetsämnen

Illustration på kvinna som läser nyheter på sin telefon

I rapporten har skribenterna processat 46 000 artiklar från 29 olika nyhetsmedier och med hjälp av olika markörer sätter de fingret på de nyheter som engagerar den unga publiken i åldern 18-34.