Publikationer

Agenda tar sig an olika samhällsfrågor genom sina publikationer. Genom att ta fram nya samhällsvisioner vill vi skapa nya lösningsmodeller och förbättra vår gemensamma värld. Vi utgår alltid från våra värderingar när vi tar beslut om ämne och fokusområde för respektive publikation.

Agenda har ingen egen forskningspersonal. Istället görs publikationerna tillsammans med sakkunniga, experter och ledande forskare inom olika temaområden. På det viset är vi flexibla och kan agera så effektivt som möjligt.

Illustration på sedlar i olika valörer
Rapporten belyser fenomenet delningsekonomi och sätter fingret på några ömma punkter och flaskhalsar, som det skulle vara värt att åtgärda....
I rapporten har skribenterna processat 46 000 artiklar från 29 olika nyhetsmedier och med hjälp av olika markörer sätter de fingret på de nyheter som engagerar den unga publiken i åldern 18-34....
Rapporten svarar på hur det ser ut med nativiteten på finlandssvenskt håll och om det finns några skillnader mellan språkgrupperna....
Rapporten jämför föräldraledigheterna i de nordiska länderna. ...
Rapporten innehåller en gedigen genomgång av högerpopulismens närvaro i Norden. Skribenten Ann-Cathrine Jungar bl.a. en radikalisering av Sannfinländarna....
Pamfletten redogör för de beslut i regeringen Sipilä som har konsekvenser för svenskan och som, tillsammans med det ogina språkklimatet, bidrar till att finlandssvenskarna känner sig trängda. ...
Rapporten diskuterar, med utgångspunkt i ett initiativ som har väckts inom Nordiska rådet, möjligheterna att införa ett nordiskt medborgarskap....
Rapporten föreslår ökade satsningar på förbättrad personalproduktivitet genom att öka välbefinnandet i arbetet på alla nivåer i samhället. ...
Rapporten presenterar en utredning med ett antal texter av olika författare som diskuterar reformer av social- och hälsovården....