Julkaisut

Agenda käsittelee erilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä julkaisujensa kautta. Haluamme saada aikaan uusia ratkaisumalleja ja parantaa yhteistä maailmaamme luomalla uusia visioita yhteiskunnasta. Valitsemme julkaisujemme aiheet aina arvojemme pohjalta.

Agendalla ei ole omaa tutkimushenkilökuntaa. Sen sijaan tuotamme julkaisumme yhdessä eri osa-alueiden asiantuntijoiden ja johtavien tutkijoiden kanssa. Meille on tärkeää toimia joustavasti ja mahdollisimman tehokkaasti.

Julkaisujen ohessa tarjoamme konkreettisia suosituksia siitä, kuinka tutkimustietoa voi soveltaa nyky-yhteiskunnassa. Agendalle on myös tärkeää tarjota keskustelumahdollisuuksia julkaisujen sisällöistä päätöksentekijöille ja suurelle yleisölle, sekä digitaalisesti että kasvotusten.

Voit lukea julkaisujamme kotisivuillamme tai ladata ne PDF-tiedostoina luettavaksi myöhemmin. Agenda julkaisee sisältö suomeksi ja ruotsiksi, joskus myös englanniksi.

Omslagsbild till rapporten
Ajatushautomo Agenda on jälleen kysynyt tuhannelta suomenruotsalaiselta, minkälaiseksi he kokevat ruotsin kielen aseman Suomessa. Tulos on selvä: Tilanne on nyt parempi kuin vuonna 2019, mutta tehtävää on edelleen paljon. ...
Tätä raporttia varten tutkija Ingrid Biese ja toimittaja Jeanette Björkqvist tapasivat joukon ihmisiä, jotka ovat tulleet Suomeen eri maista ja eri taustoista....
Käsikirja vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mitä tulee tapahtumaan, miksi uudistus on niin tärkeä ja minkälaisista vaaleista tosiaan on kyse tammikuussa 2022? ...
Raportissa käsitellään sitä, minkälaisia arvoja suomalaisilla on liittyen talouteen, veroihin ja työhön 2020-luvulla....
Raportti käsittelee ikääntymistä 2020-luvulla keskittyen sosiaaliseen osallisuuteen, hyvinvointiin ja jokaisen ikääntyvän henkilön yksilöllisyyteen....
Raportissa Kjell Herberts käy läpi ja tarjoaa kontekstia vastauksia, joita ajatushautomo Agenda sai pyytäessään tuhatta suomenruotsalaista kertomaan, minkälaisena he kokevat ruotsinkielen aseman Suomessa tällä hetkellä....
Raportissa valotetaan jakamistaloutta ilmiönä ja tuodaan esiin heikkouksia ja pullonkauloja, joihin kannattaisi puuttua. ...
Kirjoittajat ovat käyneet läpi 46 000 artikkelia 29:stä eri uutismediasta tätä raporttia varten, ja he hyödyntävät erilaisia kohdistimia tuodakseen esiin uutisia, jotka kiinnostavat 18-34-vuotiasta nuorisoa....
Ajatushautomo Agenda on yhdessä Väestöliiton kanssa tarkastellut ruotsinkielisen Suomen syntyvyyttä. Pääpiirteissään suomenruotsalaisten käyrä kulkee samaan suuntaan kansallisen suuntauksen kanssa....