Aktuellt

Nedan hittar du våra senaste nyheter, publikationer, artiklar och kommande evenemang. 

Anna-Maja Henriksson, rapportskribenterna Anna K. Forsman och Johanna Nordmyr samt minister Ole Norrback.
Fredagen den 6 mars lanserade tankesmedjan Agenda sin senaste rapport Att åldras på 2020-talet: Social delaktighet som grund för ett gott åldrande....
Rapporten handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person....
Tankesmedjan Agenda publicerar en rapport om att åldras på 2020-talet, där fokus ligger på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person....
Ida-Maria Skytte skriver om sin tid som praktikant i London och hennes övertygelse om att Finland alltid kommer att vara som starkast i EU....
Agenda har tillsammans med Svensklärarna rf och Språkambassadörerna sammanställt en broschyr som förhoppningsvis kan ge dig några matnyttiga tips i din skolvardag....
Då världen i allt snabbare takt digitaliseras uppstår en hel del frågor kring hurdana regler och lagar den nya vardagen kräver. Hur är det att jobba med en artificiell intelligens...
På inbjudan av tankesmedjan Agenda möttes Stefan Björkman och Thomas Wilhelmsson för att diskutera hur det finlandssvenska mediefältet ska se ut i framtiden....
Arktis, Östersjön och mänskliga rättigheter. Det var några av de frågor som diskuterades då över tretusen polacker samlades i en ishall i den gamla industristaden Lodz. Tankesmedjan Agenda var också...
Diskussionen i Björneborg byggde på Agendas rapport De unga och valet av nyhetsmedier. Ur den framgår det bland annat att den unga publiken (under 35 år) inte längre läser dagstidningar...