Aktuellt

Nedan hittar du våra senaste nyheter, publikationer, artiklar och kommande evenemang. 

Illustration på partiledare
Verksamhetsledare Mattias Fagerholm skriver om att man inte får blunda för kopplingen mellan populistpartier och extrema rörelser....
Mycket tyder på att Sverigedemokraterna gör ett kanonval i riksdagsvalet i Sverige i september. ...
Hur stort blir Sverigedemokraternas understöd? Vilka partier bildar regering efter valet i Sverige den 9 september? ...
Rapporten svarar på hur det ser ut med nativiteten på finlandssvenskt håll och om det finns några skillnader mellan språkgrupperna....
Finlandssvenskar får fler barn än landets finska befolkning. Finlandssvenska kvinnor födde 2017 i medeltal 1,61 barn. Motsvarande siffra för landet som helhet är 1,49. ...
Hur ser fruktsamheten ut bland den svenskspråkiga befolkningen? Tankesmedjan Agenda och Befolkningsförbundet presenterade den 3.5.2018  färsk opublicerad statistik från de senare åren....
De tre myterna om föräldraledigheterna presenteras i videon av Anna Rotkirch....
I diskussionerna kring hur familjeledigheterna skall reformeras ses Sverige ofta som ett föregångsland och många vill se den svenska modellen också i Finland....
Text av verksamhetsledare Mattias Fagerholm. Texten ingår i publikationen "Seitsemän näkymää Suomelle - Ajatuspajojen tulevaisuusvisioita"....