Agenda lanserar ny rapport om att åldras på 2020-talet

Pärmbild till rapporten Att åldras på 2020-talet

Enligt Världshälsoorganisationen utgör åldersgruppen 60 år och äldre den snabbast växande åldersgruppen globalt sett. Den förväntade livslängden är idag högre än vad den någonsin tidigare varit, år 2060 kommer det till exempel att finnas nästan lika många finländare över 90 år som det kommer att finnas barn under skolålder.

Tankesmedjan Agenda publicerar nu en rapport om att åldras på 2020-talet, där fokus ligger på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person.

Den färska studien visar att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den äldre individens psykiska mående. Begränsade sociala nätverk är däremot klara riskfaktorer för depression bland äldre.

Rapporten lyfter även upp hur vi alla åldras på vårt eget individuella sätt: vissa börjar trivas bättre i lugn och ro i sitt eget sällskap, medan andra söker en mer aktiv livsstil.

Rapporten bjuder även på färska siffror över hur äldre ser på sitt eget mående:

54 % av personer över 65 att hade känt sig glada och lyckliga hela tiden eller största delen av tiden under den senaste månaden. (52 % bland 20-64-åringar.)

52 % av finländare över 65 upplevde att de hade god eller ganska god hälsa. (72 % bland 20-64-åringar.)

7 % av finländare över 65 upplevde att de kände sig ofrivilligt ensamma. (9 % bland 20-64-åringar.)

Agenda lanserar rapporten Att åldras på 2020-talet: Social delaktighet som grund för ett gott åldrande fredag 6.3.2020 kl. 10 på Hörnet, Simonsgatan 8. Välkommen!

Rapporten är skriven av Anna K. Forsman och Johanna Nordmyr. Ole Norrback har skrivit en kommentar till innehållet om hur man kunde omsätta teorierna i praktiken. Vid lanseringen kommer även justitieminister Anna-Maja Henriksson att närvara och kommentera innehållet.