Mats Löfström vald till toppost i de europeiska liberalernas tankesmedja

riksdagsledamot Mats Löfström

Riksdagsledamot Mats Löfström har enhälligt valts till styrelsemedlem och skattmästare för European Liberal Forum, ELF.

”Europa och det europeiska samarbetet står inför större utmaningar än på länge, samtidigt som ett starkt Europa behövs mer än någonsin tidigare för att Finlands och de europeiska ländernas demokratiska, liberala och öppna värderingar ska försvaras globalt. Här har den europeiska tankesmedjan ELF, som är knuten till den tredje största politiska familjen i Europaparlamentet och den näst största familjen i Europeiska rådet, en central roll”, säger Löfström.

Löfström nominerades till positionen av Svenska Bildningsförbundet och dess tankesmedja Agenda. Bildningsförbundet är långvarig medlem av European Liberal Forum.

”Då det kommer till europeiska liberala tankar och värderingar så är det viktigt med en stark nordisk förankring i ELF:s styrelse. För många innebär liberalism en fri marknad och öppna gränser, men vi måste även befästa den moderna liberala tanken med frågor om mänskliga rättigheter och individens frihet”, säger Ted Urho, verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda.

Löfström valdes som enda nordisk representant till styrelsen på ett tvåårigt  mandat i samband med European Liberal Forums höstmöte i Rom. Både Löfström och Urho deltog i mötet på distans.

ELF är ett nätverk av tankesmedjor och fungerar som paraplystiftelse för 46 olika liberala organisationer och tankesmedjor runt om i Europa. ELF:s sekretariat, som består av 13 personer, finns i Bryssel och verksamheten finansieras av Europaparlamentet. ELF observerar, analyserar och bidrar till debatten om politiska frågor på europeisk nivå. Bland annat har ELF-samarbetet för Agendas del resulterat i ett evenemang på Slush 2019.