Ajankohtaista

Alta löydät tuoreimmat uutiset, julkaisut, artikkelit ja tulevat tapahtumat.

Kuvitus
Ajatushautomo Agenda teetti kyselyn, johon yli 1100 suomenruotsalaista vastasi. Kyselyyn tuli yli 3000 avointa vastausta, mikä yllätti sekä kyselyn tekijät että tämän raportin kirjoittajan....
Raportissa Kjell Herberts käy läpi ja tarjoaa kontekstia vastauksia, joita ajatushautomo Agenda sai pyytäessään tuhatta suomenruotsalaista kertomaan, minkälaisena he kokevat ruotsinkielen aseman Suomessa tällä hetkellä....
Mitä jakamistalous oikeastaan on? Sitä kysymystä pohdittiin Agendan uusimman raportin julkaisemistilaisuudessa. Raportin nimi on Jakamistalous Pohjoismaissa ja sen on kirjoittanut Mats Nylund (Arcada)....
Raportissa valotetaan jakamistaloutta ilmiönä ja tuodaan esiin heikkouksia ja pullonkauloja, joihin kannattaisi puuttua. ...
Kirjoittajat ovat käyneet läpi 46 000 artikkelia 29:stä eri uutismediasta tätä raporttia varten, ja he hyödyntävät erilaisia kohdistimia tuodakseen esiin uutisia, jotka kiinnostavat 18-34-vuotiasta nuorisoa....
”Maanpetturi! Maanpetturi!”, huusivat pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäsenet Ruotsin keskustapuolueen puheenjohtajan Annie Lööfin pitäessä puhetta Almendalviikon aikana heinäkuussa....
Ajatushautomo Agenda on yhdessä Väestöliiton kanssa tarkastellut ruotsinkielisen Suomen syntyvyyttä. Pääpiirteissään suomenruotsalaisten käyrä kulkee samaan suuntaan kansallisen suuntauksen kanssa....
Suomen ruotsinkieliset eroavat väestöllisesti monin tavoin suomenkielisistä. Kenties merkittävimpänä erona ovat selkeästi kauniimmat kuolleisuustilastot ja pienempi avioeroriski. ...
Sekä hedelmällisyys että syntyvyys ovat laskeneet Suomessa jo kahdeksana peräkkäisenä vuotena. Miltä hedelmällisyys sitten näyttää ruotsinkielisen väestön keskuudessa? ...