Demokrati och respekt för rättsstaten

Agenda jobbar för att alla ska få vara med och bestämma, men i vår värld finns också de som inte tycker så. Vi kan inte ta demokrati för givet, utan måste idag jobba för det som ska finnas imorgon.

Illustration på Juha Sipilä
Pamfletten redogör för de beslut i regeringen Sipilä som har konsekvenser för svenskan och som, tillsammans med det ogina språkklimatet, bidrar till att finlandssvenskarna känner sig trängda. ...
Rapporten diskuterar, med utgångspunkt i ett initiativ som har väckts inom Nordiska rådet, möjligheterna att införa ett nordiskt medborgarskap....